KVÄLLSTOPPEN

Försäljningssiffrorna styrde Kvällstoppen.

 

Man ska leva för varandra  (Petade ur Beatles ”Get back” efter 4 veckor)

3/6 1969, 2 veckor